HALA MOSIR

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łańcucie funkcjonuje na podstawie Uchwały Nr XXII/140/1996 Rady Miejskiej w Łańcucie z dnia 19 kwietnia 1996 r. w sprawie nadania statutu MOSiR w Łańcucie. Działalność MOSiR-u skupiona jest głównie na organizowaniu oraz wspieraniu sportu masowego, turystyki i rekreacji poprzez:

  • popularyzacja walorów rekreacji ruchowej,
  • organizowanie zajęć, zawodów, imprez sportowo-rekreacyjnych oraz rekreacyjnych,
  • zapewnienie kadry instruktorów do prowadzenia zajęć rekreacyjnych,
  • rozwijanie usług w zakresie rekreacji ruchowej i rehabilitacji ruchowej,
  • tworzenie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej,
  • prowadzenie wypożyczalni sprzętu sportowo-turystycznego,
  • organizowanie nauki pływania,
  • tworzenie bezpiecznych i higienicznych warunków prowadzonych zajęć.

MOSiR prowadzi gospodarkę finansową w formie organizacyjno-prawnej jednostki budżetowej co oznacza, iż wszelkie wydatki pokrywane są w całości z budżetu gminy, zaś wypracowane dochody podlegają odprowadzeniu do tegoż budżetu.